Początek strony

Wykaz podmiotów niesamorządowych

Wykaz niesamorządowych placówek oświatowych działających w Gdańsku zawiera dane o następujących typach placówek: Przedszkole integracyjne niepubliczne Przedszkole ogólnodostępne niepubliczne Przedszkole ogólnodostępne publiczne Przedszkole specjalne niepubliczne Punkt przedszkolny niepubliczny Punkt przedszkolny publiczny Zespół przedszkolny niepubliczny Szkoła podstawowa niepubliczna Szkoła...
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 24 września 2019, 08:43
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego