Początek strony

Zadłużenie miasta w latach 2007-2017

Plik zawiera informację o: dochodach miasta, zadłużeniu (stan na 31 grudnia), dług w relacji do dochodów.
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:26
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego