Początek strony

Rating miasta Gdańska w ocenie agencji Fitch w latach 2007-2017

Plik zawiera informację o: długoterminowym ratingu krajowym w walucie zagranicznej, długoterminowym ratingu krajowym w walucie krajowej, długoterminowym ratingu krajowym
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:28
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego