Początek strony

Dochody, wydatki i wynik finansowy w latach 2007-2017

Plik zawiera informacje: Dochody miasta, Wydatki miasta, Wynik budżetu
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:30
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego