Początek strony

Gdański budżet w latach 1990-2018

Plik zawiera informacje o budżecie w latach 1990-2018.
Legenda: * - dane za 2018 r. dotyczą planu budżetu ** - liczba mieszkańców, wg stanu na dzień 31 XII 2017 r. ● - brak danych
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:35
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego