Początek strony

Struktura wydatków miasta Gdańska wg funkcji w latach 2010 - 2017

Plik zawiera kategorie wydatków: Zarządzanie miastem i jego strukturami, Bezpieczeństwo, Edukacja i opieka wychowawcza, Finanse miasta, Ład i polityka przestrzenna, Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka komunalna, Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście, Kultura Ochrona środowiska i zieleń miejska, Pomoc społeczna i integracja, Infrastruktura drogowa i komunikacja miejska,
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:40
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego