Początek strony

Wydatki z bliska w podziale na funkcję oraz rodzaj wydatków w 2017 r.

Plik zawiera kolumny: funkcja, rodzaj wydatku i kwota
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:45
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego