Początek strony

Wybrane zakończone inwestycje w latach 2004-2017

Plik zawiera kolumny: Lp., Inwestycja, Koszt w mln zł, Udział budżetu miasta w mln zł, data zakończenia
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:59
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego