Początek strony

Wydatki bieżące miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w latach 2000-2015

W każdej kolumnie są zamieszczone wydatki miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w danym roku (lata 2000-2015) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 sierpnia 2018, 08:28
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego