Początek strony

Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza w latach 2000-2015

Plik zawiera kolumny: Rok, Liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, Liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza wyposażonych w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, Liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza wyposażonych w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych Źródło: Wydział Środowiska UMG, Bank Danych Lokalnych...
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 14 sierpnia 2018, 06:48
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego