Początek strony

Emisja zanieczyszczeń w latach 2000-2016

Plik zawiera kolumny: Rok, Rodzaj zanieczyszczeń, Liczba zanieczyszczeń w t Źródło: Wydział Środowiska UMG, Bank Danych Lokalnych GUS oraz Informatory o sytuacji Społeczno-Gospodarczej Gdańska
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 14 sierpnia 2018, 11:10
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego