Początek strony

Dzielnice.7z

Plik zip zawierający granice dzielnic w Gdańsku w formacie shape
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 września 2019, 11:46
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego