Początek strony

Rejestr wydatków 2017

Rejestr wydatków 2017
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 maja 2017, 08:38
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego