Początek strony

Rejestr wydatków 2016

Rejestr wydatków 2016
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 9 lutego 2016, 11:41
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego