Początek strony

Handel detaliczny

Wykaz przedsiębiorców i punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 23 lutego 2021, 06:26
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 30 lipca 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Handel detalicznyPobierz XLSX

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego