Początek strony

Gastronomia

Wykaz przedsiębiorców i punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 23 lutego 2021, 06:27
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego