Początek strony

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2018/12

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2018/12
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 8 lipca 2019, 08:31
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego