Początek strony

Sieć wodociągowa w latach 2000-2016

Plik: Rok, długość czynnej sieci rozdzielczej, przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3], ludność korzystająca z sieci wodociągowej, zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca [w m3], długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 20 września 2018, 08:02
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 16 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego