Początek strony

Realizacja pomocy krajowej - wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

30.09.2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 27 października 2020, 08:39
  • Dane na dzień: 27 października 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego