Początek strony

Realizacja pomocy krajowej - wg stanu na dzień 31.10.2020 r.

31.10.2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 26 listopada 2020, 22:10
  • Dane na dzień: 26 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego