Początek strony

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w IX 2020 roku

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w IX 2020 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 lutego 2021, 13:04
  • Dane na dzień: 24 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
DATA_BADNIA RODZAJ_BT_ID RODZAJ_BADANIA WYNIK_BT_ID WYNIK_BADANIA LICZBA
2020-09 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 48 Negatywny 131
2020-09 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 49 Pozytywny 26011
2020-09 52 Co do zgodnoœci z warunkami technicznymi 49 Pozytywny 611
2020-09 51 Dodatkowe 48 Negatywny 278
2020-09 51 Dodatkowe 49 Pozytywny 43774
2020-09 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 48 Negatywny 1
2020-09 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 49 Pozytywny 4375
2020-09 50 Okresowe 48 Negatywny 37772
2020-09 50 Okresowe 49 Pozytywny 1444370