Początek strony

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w X 2020 roku

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w X 2020 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 lutego 2021, 13:06
  • Dane na dzień: 24 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
DATA_BADNIA RODZAJ_BT_ID RODZAJ_BADANIA WYNIK_BT_ID WYNIK_BADANIA LICZBA
2020-10 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 48 Negatywny 147
2020-10 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 49 Pozytywny 27981
2020-10 52 Co do zgodnoœci z warunkami technicznymi 49 Pozytywny 569
2020-10 51 Dodatkowe 48 Negatywny 287
2020-10 51 Dodatkowe 49 Pozytywny 42658
2020-10 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 48 Negatywny 3
2020-10 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 49 Pozytywny 4124
2020-10 50 Okresowe 48 Negatywny 40880
2020-10 50 Okresowe 49 Pozytywny 1518313