Początek strony

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w XI 2020 roku

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w XI 2020 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 lutego 2021, 13:07
  • Dane na dzień: 24 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
DATA_BADNIA RODZAJ_BT_ID RODZAJ_BADANIA WYNIK_BT_ID WYNIK_BADANIA LICZBA
2020-11 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 48 Negatywny 121
2020-11 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 49 Pozytywny 24035
2020-11 52 Co do zgodnoœci z warunkami technicznymi 49 Pozytywny 484
2020-11 51 Dodatkowe 48 Negatywny 245
2020-11 51 Dodatkowe 49 Pozytywny 36981
2020-11 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 48 Negatywny 2
2020-11 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 49 Pozytywny 3458
2020-11 50 Okresowe 48 Negatywny 35013
2020-11 50 Okresowe 49 Pozytywny 1343324