Początek strony

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w XII 2020 roku

Badania techniczne pojazdów wykonane przez SKP w XII 2020 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 lutego 2021, 13:09
  • Dane na dzień: 24 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
DATA_BADNIA RODZAJ_BT_ID RODZAJ_BADANIA WYNIK_BT_ID WYNIK_BADANIA LICZBA
2020-12 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 48 Negatywny 113
2020-12 54 Badanie techniczne polegaj¹ce na ponownym sprawdzeniu usterek 49 Pozytywny 23977
2020-12 52 Co do zgodnoœci z warunkami technicznymi 49 Pozytywny 644
2020-12 51 Dodatkowe 48 Negatywny 265
2020-12 51 Dodatkowe 49 Pozytywny 40883
2020-12 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 48 Negatywny 2
2020-12 55 Odczyt wskazania drogomierza po wymianie 49 Pozytywny 4268
2020-12 50 Okresowe 48 Negatywny 33198
2020-12 50 Okresowe 49 Pozytywny 1390825