Początek strony

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 15 stycznia 2021, 13:24
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp Nr wpisu Nazwa podmiotu/imię i nazwisko właściciela Nazwa ulicy Numer budynku Nr Lokalu Kod pocztowy Nazwa miejscowości Oznaczenie formy prawnej Nr w KRS/CEiDG lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w innym niż RP państwie Data uzyskania decyzji o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego Data uzyskania decyzji przedłużającej decyzję o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego Data uzyskania kolenjnej decyzji przedłużającej decyzję o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego Uwagii I Uwagii II
1 1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Spółka akcyjna 0000059492 24.09.2015 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
2 2 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Spółka akcyjna 0000059492 19.10.2015 22.07.2016 27.11.2017 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
3 3 Lotos Petrobaltic S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk Spółka akcyjna 0000171101 12.01.2016 28.05.2019 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
4 4 CETUS Energetyka Gazowa Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2 44-266 Świerklany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000034360 14.03.2016 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
5 5 Orlen Upstream Sp. z o.o. ul. Prosta 70 00-838 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000256011 28.04.2016 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
6 6 FX Energy Poland Sp. z o.o. ul. Prosta 70 00-838 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000052459 09.06.2016 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
7 7 Central European Petroleum Ltd. 6th Avenue SW 800 910 T2P3G3 Calgary Limited - zgodnie z prawem kanadyjskim 842271561RT0001 06.09.2016 Nr lokalu: Suite, Kod pocztowy: Alberta Canada, Nr w rejestrze: Nr wpisu do kanadyjskiego rejestru przedsiębiorców, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
8 8 ShaleTech Energy Sp. z o.o. ul. Chocimska 14A 101 00-791 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000420518 02.11.2016 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
9 1 Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. Al. J. Ch. Szucha 6 00-582 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000380359 09.08.2016 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
10 2 Trakt Sp. z o.o. ul. Jasna 31B 44-122 Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000115977 02.02.2018 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
11 11 Rawicz Energy Sp. z o.o. ul. Kazmierzowska 43 49 02-572 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000425067 16.10.2018 Nr w rejestrze: Nr KRS,
12 12 Horizon General LLC Sherman Street 1775 2400 80203 Denver Limited liability company - zgodnie z prawem amerykańskim 20151455035 01.04.2019 Nr lokalu: Suite, Kod pocztowy: Colorado, Nr w rejestrze: Rejestr Sekretarza Stanu Kolorado,
13 13 Horizon Petroleum Ltd 4th Avenue SW 700 1500 T2P 3J4 Calgary Limited - zgodnie z prawem kanadyjskim 2019612833 26.04.2019 Nr lokalu: Suite, Kod pocztowy: Alberta, Nr w rejestrze: Government of Alberta, Registrar of Corporations,
14 14 GAZKOP-WILCHWY ul. Spacerowa 2 44-266 Świerklany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000489767 27.05.2019 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
15 15 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory ul. Wodociągowa 10 44-240 Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000125454 05.06.2019 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
16 16 UOS Energy Sp. z o.o. ul. Żelazna 59 404 00-848 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000524826 17.07.2019 7.12.2020 Nr w rejestrze: Nr KRS,
17 17 GAZKOP-1 Sp. z o. o. ul. Spacerowa 2 44-266 Świerklany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000336497 13.08.2019 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
18 18 TRAMETA Sp. z o.o. Sp. k. ul. S. Moniuszki 1A 00-014 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 0000785009 16.09.2019 Nr w rejestrze: Nr KRS,
19 19 TERMOSPEC Sp. z o. o. ul. Górnicza 10 44-240 Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000109147 10.10.2019 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
20 20 PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A ul. Modlińska 15 03-216 Warszawa Spółka akcyjna 0000025667 09.12.2019 Nr w rejestrze: Nr KRS,