Początek strony

Wykaz podmiotów kwalifikowanych (stan na dzień 30.04.2021 r.)

Wykaz podmiotów kwalifikowanych (stan na dzień 30.04.2021 r.)

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 12 maja 2021, 14:38
  • Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp Nr wpisu Nazwa podmiotu/imię i nazwisko właściciela Cecha Nazwa ulicy Numer budynku Nr Lokalu Kod pocztowy Nazwa miejscowości Oznaczenie formy prawnej Nr w KRS/CEiDG lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w innym niż RP państwie Data uzyskania decyzji o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego Data uzyskania decyzji przedłużającej decyzję o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego Data uzyskania kolenjnej decyzji przedłużającej decyzję o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego Uwagii I Uwagii II
1 1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ulica M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Spółka akcyjna 0000059492 2015-09-24 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
2 2 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ulica M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Spółka akcyjna 0000059492 2015-10-19 2016-07-22T00:00:00 2017-11-27T00:00:00 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
3 3 Lotos Petrobaltic S.A. ulica Elbląska 135 80-718 Gdańsk Spółka akcyjna 0000171101 2016-01-12 2019-05-28T00:00:00 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
4 4 CETUS Energetyka Gazowa Sp. z o.o. ulica Spacerowa 2 44-266 Świerklany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000034360 2016-03-14 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
5 5 Orlen Upstream Sp. z o.o. ulica Bielańska 12 00-085 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000256011 2016-04-28 2021-04-26T00:00:00 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
6 6 FX Energy Poland Sp. z o.o. ulica Prosta 70 00-838 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000052459 2016-06-09 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
7 7 Central European Petroleum Ltd. x 6th Avenue SW 800 910 T2P3G3 Calgary Limited - zgodnie z prawem kanadyjskim 842271561RT0001 2016-09-06 Nr lokalu: Suite, Kod pocztowy: Alberta Canada, Nr w rejestrze: Nr wpisu do kanadyjskiego rejestru przedsiębiorców, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
8 8 ShaleTech Energy Sp. z o.o. ulica Chocimska 14A 101 00-791 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000420518 2016-11-02 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
9 1 Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. Aleja J. Ch. Szucha 6 00-582 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000380359 2016-08-09 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
10 2 Trakt Sp. z o.o. ulica Jasna 31B 44-122 Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000115977 2018-02-02 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
11 11 Rawicz Energy Sp. z o.o. ulica Kazmierzowska 43 49 02-572 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000425067 2018-10-16 Nr w rejestrze: Nr KRS,
12 12 Horizon General LLC x Sherman Street 1775 2400 80203 Denver Limited liability company - zgodnie z prawem amerykańskim 20151455035 2019-04-01 Nr lokalu: Suite, Kod pocztowy: Colorado, Nr w rejestrze: Rejestr Sekretarza Stanu Kolorado,
13 13 Horizon Petroleum Ltd x 4th Avenue SW 700 1500 T2P 3J4 Calgary Limited - zgodnie z prawem kanadyjskim 2019612833 2019-04-26 Nr lokalu: Suite, Kod pocztowy: Alberta, Nr w rejestrze: Government of Alberta, Registrar of Corporations,
14 14 GAZKOP-WILCHWY ulica Spacerowa 2 44-266 Świerklany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000489767 2019-05-27 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
15 15 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory ulica Wodociągowa 10 44-240 Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000125454 2019-06-05 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
16 16 UOS Energy Sp. z o.o. ulica Żelazna 59 404 00-848 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000524826 2019-07-17 2020-12-07T00:00:00 Nr w rejestrze: Nr KRS,
17 17 GAZKOP-1 Sp. z o. o. ulica Spacerowa 2 44-266 Świerklany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000336497 2019-08-13 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
18 18 TRAMETA Sp. z o.o. Sp. k. ulica S. Moniuszki 1A 00-014 Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 0000785009 2019-09-16 Nr w rejestrze: Nr KRS,
19 19 TERMOSPEC Sp. z o. o. ulica Górnicza 10 44-240 Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000109147 2019-10-10 Nr w rejestrze: Nr KRS, Decyzja wydana zgodnie z art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 sierpnia 2018 r.
20 20 PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A ulica Modlińska 15 03-216 Warszawa Spółka akcyjna 0000025667 2019-12-09 Nr w rejestrze: Nr KRS,