Początek strony

Wykaz operacji - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020)

W celu zapewnienia przejrzystości dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z art. 119 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 państwa członkowskie prowadzą wykaz operacji, który jest dostępny za pośrednictwem jednej strony internetowej lub jednego portalu internetowego przedstawiających wykaz operacji oraz krótki opis programu operacyjnego.

Sortuj według: