Początek strony

Zbiór danych zawierający wykaz Czasopism Naukowych

Usługa Czasopisma stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Czasopism i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o czasopismach naukowych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 sierpnia 2020, 07:17
  • Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego