Początek strony

Zbiór danych na temat prowadzonych Kierunki studiów doktoranckich

Zbiór Kierunki studiów doktoranckich stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Kierunki studiów doktoranckich i umożliwia dostęp do publicznego rejestru kierunków studiów doktoranckich funkcjonujących w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 sierpnia 2020, 07:06
  • Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego