Początek strony

Zbiór danych Dyscypliny i dziedziny naukowe

Usługa Dyscypliny i dziedziny naukowe stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Dyscypliny i dziedziny naukowe i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane w tej dziedzinie.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 sierpnia 2020, 10:38
  • Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego