Początek strony

Zbiór danych dla dziedziny Projekty

Zbiór Projekty stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Projekty i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o projektach krajowych i międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz prace badawcze.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 sierpnia 2020, 10:42
  • Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego