Zasiłki - 2019 rok

Zbiór danych zawiera informacje dotyczące:

1. liczby osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według płci i województw w okresie I - III kwartał 2019 roku,

2. liczby dni i kwoty wypłat według województw  w okresie I - III kwartał 2019 roku,

3. liczby dni i kwoty wypłat według wybranych tytułów ubezpieczeń w okresie I - III kwartał 2019 roku.

Słowa kluczowe: fundusz ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych, fus, świadczenia, absencja chorobowa, zakład ubezpieczeń społecznych, zasiłek, ZUS, absencja, czasowa niezdolność do pracy

Sortuj według: