Emerytury pomostowe - 2018 r.

Zestawienia zawierają informacje dotyczące liczby osób pobierających emerytury pomostowe - stan w grudniu 2018 r.

Słowa kluczowe: emerytury pomostowe, zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS