Początek strony

Renty socjalne - 2018 rok

Zbiór danych zawiera informacje dotyczące liczby osób pobierających renty socjalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według:

- wieku i płci,

- sposobu pobierania świadczenia.

Dane zamieszczone są według stanu na grudzień 2018 roku.

Słowa kluczowe: ZUS, świadczenia pieniężne, zakład ubezpieczeń społecznych, renta socjalna, system ubezpieczeń społecznych, renta

Sortuj według: