Początek strony

Renty socjalne wg sposobu pobierania świadczenia (stan na grudzień 2018 r.)

Dane przedstawiają liczbę osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS (niewypłacane w zbiegu z rentą rodzinną) według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2018 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2020, 10:34
  • Dane na dzień: 30 kwietnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego