Liczba zgonów zarejestrowanych w Rejestrze Stanu Cywilnego w okresie od 1 września 2015 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw danych obejmuje liczbę zgonów w podziale na województwo, rok, miesiąc, płeć i wiek. Dane te nie obejmują zgonów osób, dla których nie nadano numeru PESEL...