Liczba zgonów zarejestrowanych w Rejestrze Stanu Cywilnego (dane miesięczne)

Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw danych obejmuje liczbę zgonów w podziale na województwo, płeć i wiek. Dane te nie obejmują zgonów osób, dla których nie nadano numeru PESEL oraz osób,

Dane

Sortuj według: