Liczba zgonów w Rejestrze Stanu Cywilnego w październiku 2020 r - stan na 09.11.2020

Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Zestaw danych obejmuje liczbę wszystkich zgonów w danym miesiącu w podziale na województwa. Rejestr Stanu Cywilnego nie zawiera informacji o przyczynach zgonu.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 9 listopada 2020, 12:53
  • Dane na dzień: 9 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Ilość wyników na stronie:
Nazwa województwa Rok zgonu Miesiąc zgonu Liczba zgonów
DOLNOŚLĄSKIE 2020 10 3665
KUJAWSKO-POMORSKIE 2020 10 2435
LUBELSKIE 2020 10 2731
LUBUSKIE 2020 10 1313
ŁÓDZKIE 2020 10 3687
MAŁOPOLSKIE 2020 10 4743
MAZOWIECKIE 2020 10 6564
OPOLSKIE 2020 10 1356
PODKARPACKIE 2020 10 2909
PODLASKIE 2020 10 1478
POMORSKIE 2020 10 2521
ŚLĄSKIE 2020 10 6270
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2020 10 2008
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2020 10 1565
WIELKOPOLSKIE 2020 10 4013
ZACHODNIOPOMORSKIE 2020 10 1874