Początek strony

Liczba zgonów zarejestrowanych w Rejestrze Stanu Cywilnego

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw danych obejmuje liczbę zgonów w podziale na województwo, płeć i przedziały wiekowe. Dane te nie obejmują zgonów osób, dla których nie nadano numeru PESEL...

Sortuj według: