Wykaz spraw dotyczących publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r.

2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

3. Sprawozdania finansowe publikowane są na podstawie Ustawy o rachunkowości...