Nauczanie domowe

Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.

Słowa kluczowe: SIO, uczniowie, system informacji oświatowej, nauczanie domowe