Początek strony

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w roku szkolnym 2018/2019

Liczba uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach według form pomocy, województw, typów podmiotów i klas w roku szkolnym 2018/2019.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 15 września 2020, 13:00
  • Dane na dzień: 15 września 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 131404. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
idTerytGmina idTerytWojewodztwo Wojewodztwo Powiat Gmina ObszarTyp idTypPodmiotu TypPodmiotu idKategoriaUczniow KategoriaUczniow idPublicznosc Publicznosc idSpecyfikaSzkoly SpecyfikaSzkoly idPomocPsychoSzk FormaPomocyPsychoSzkola idKlasa Klasa Liczba Uczniow
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 1 Przedszkole 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 3 zajęcia logopedyczne 1 Poniżej "0" 4
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 1 Przedszkole 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 3 zajęcia logopedyczne 2 "0" 4
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 1 Przedszkole 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 5 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 2 "0" 2
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 1 Przedszkole 1 Dzieci lub młodzież 4 niepubliczna 100 brak specyfiki 3 zajęcia logopedyczne 1 Poniżej "0" 102
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 1 Przedszkole 1 Dzieci lub młodzież 4 niepubliczna 100 brak specyfiki 3 zajęcia logopedyczne 2 "0" 22
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 1 Przedszkole 1 Dzieci lub młodzież 4 niepubliczna 100 brak specyfiki 5 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 1 Poniżej "0" 10
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 1 Przedszkole 1 Dzieci lub młodzież 4 niepubliczna 100 brak specyfiki 7 porady i konsultacje 2 "0" 18
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 1 specjalna 2 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4 I 4
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 1 specjalna 3 zajęcia logopedyczne 4 I 1
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 1 specjalna 3 zajęcia logopedyczne 8 V 2
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 1 specjalna 3 zajęcia logopedyczne 11 VIII 1
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 1 specjalna 10 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 6 III 3
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 1 specjalna 10 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8 V 5
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 1 zajęcia rozwijające uzdolnienia 7 IV 2
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 1 zajęcia rozwijające uzdolnienia 8 V 2
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 1 zajęcia rozwijające uzdolnienia 9 VI 5
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 1 zajęcia rozwijające uzdolnienia 10 VII 5
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 1 zajęcia rozwijające uzdolnienia 11 VIII 5
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 2 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4 I 16
0201011 02 DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Bolesławiec obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 publiczna 100 brak specyfiki 2 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5 II 13