Początek strony

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Definicje pojęć: 

Pracujący

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:

  • wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym...