Początek strony

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020

Częstotliwość publikacji: kwartalna

Definicje pojęć: 

Pracujący

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:

  • wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego,
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 28 kwietnia 2021, 11:21
  • Dane na dzień: 28 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020Pobierz XLSX (44kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego