Początek strony

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020

Częstotliwość publikacji: kwartalna

Definicje pojęć: 

Pracujący

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:

  • wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego,
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 kwietnia 2021, 11:22
  • Dane na dzień: 28 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020Pobierz CSV (19kB)
Liczba wyników na stronie:
Zmienna Jednostka terytorialna Jednostka Rok Kwartał Wartość
Pracujący Polska tysiące 2010 1 15384
Pracujący Polska tysiące 2010 2 15482
Pracujący Polska tysiące 2010 3 15529
Pracujący Polska tysiące 2010 4 15524
Pracujący Polska tysiące 2011 1 15546
Pracujący Polska tysiące 2011 2 15562
Pracujący Polska tysiące 2011 3 15552
Pracujący Polska tysiące 2011 4 15575
Pracujący Polska tysiące 2012 1 15588
Pracujący Polska tysiące 2012 2 15593
Pracujący Polska tysiące 2012 3 15562
Pracujący Polska tysiące 2012 4 15579
Pracujący Polska tysiące 2013 1 15509
Pracujący Polska tysiące 2013 2 15553
Pracujący Polska tysiące 2013 3 15597
Pracujący Polska tysiące 2013 4 15658
Pracujący Polska tysiące 2014 1 15752
Pracujący Polska tysiące 2014 2 15833
Pracujący Polska tysiące 2014 3 15918
Pracujący Polska tysiące 2014 4 15940