Początek strony

Przeciętne dalsze trwanie życia

Przeciętne dalsze trwanie życia w podziale na płeć od 1950 roku.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 13:58
  • Dane na dzień: 19 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Wykres nie jest zdefiniowany
Podpowiedź
Podpowiedź
Podpowiedź