Początek strony

Przeciętne dalsze trwanie życia według województw

Definicje:

Liczba dożywających (lx) - Liczba osób dożywających wieku x ukończonych lat.

Liczba zmarłych (dx) - Liczba osób zmarłych w ciągu roku w wieku x ukończonych lat.

Ludność stacjonarna (Lx) - Średnia liczba osób dożywających wieku x ukończonych lat.

Ludność stacjonarna skumulowana (Tx) - Łączna liczba lat jaką mają do przeżycia – do...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 13 października 2021, 20:06
  • Dane na dzień: 13 października 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego