Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska

Rejestr fundacji, dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, ochrona przyrody, fundacja, ngo, minister środowiska, środowisko przyrodnicze