Początek strony

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Definicje pojęć: Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna,
Sortuj według: