Początek strony

Statystyki obsłużonych incydentów przez zespół CERT Polska – 01.01.2021-20.05.2021

Incydenty zarejestrowane oraz obsłużone przez CERT Polska w okresie 01.01.2021- 20.05.2021.

Dane podane wg klasyfikacji ze względu na sektor gospodarki oraz wg klasyfikacji eCSIRT.net.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 maja 2021, 06:28
  • Dane na dzień: 20 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego